fàilte gu trailab

Ùr ann an 2010, tha trailab a' tabhann làithean-saora baidhc-sleibhe. Cuir seachad an ùine air na slighean 's coimheadaidh trailab as dèidh a' chòir. Feuch baidhcadh-sleibh air leth timcheall An Gearasdan, Monadh Nibheis agus air feadh na Gàidhealtachd.

turas trailab

Tha an t-àite-fuirich againn suidhichte ann an làrach mòr faisg air slighean-baidhc air leth aig Monadh Nibheis. Tha seirbheis-bìdh sùbailte, seirbheis grosaireachd, minibus agus trèalair agus bùth-obrach mar phàirt den t-sheirbheis trailab.

laìthean-saora trailab

Tha ar làithean-saora freagarrach do eòlaichean, luchd-toiseachaidh le ùidh agus an teaghlach 's caraidean nach eil airson a bhith san diollaid. Tagh eadar seachdain, deireadh sheachdainean no greisean goirid. Cum sùil a-mach airson tachartasan mar an UCI Cupa na Cruinne anns a' Ghearasdan.

 

Tha sinn ag obair air an làrach-lìn gus a dhèanamh dà-chànanach gu lèir - San eadar-ama thoir sùil air a' ghaileiridh. Leig fios thugainn air post-d no fòn air +44 777 317 7223

Follow trailab on Twitter